17
Jan

Da li mogu sam da radim SEO ?

Da li ste SEO ekspert? Ukoliko je odgovor DA, onda možete sami da radite SEO.

Ukoliko ne poznajete Optimizaciju sajtova, onda vam ne preporučujemo da sami sprovodite SEO.

Evo  razloga: Nestručna optimizacija može dovesti do negativnih efekata na pretraživačima !

To bi značilo da npr. pretraživač vas  ”unazadi” ili potpuno isključi sa lista. Verujemo da to ne želite.

Preporuka je: Angažujte profesionalca, SEO konsultanta!


Tags: ,

Trackback from your site.

Leave a comment