19
Feb

Merenje Facebook uticaja na ekonomiju Evropske Unije

Facebooka korisnici već znaju šta društvene mreže znače za njih. Bilo da je u pitanju pronalaženje starih prijatelja, kontakt sa  porodicom, planiranje događaja ili deljenje posebne trenutke, mogućnost povezivanja je dragocena stvar. I to nije samo komunikacija između prijatelja. Građani sada mogu da govore direktno na njihovim liderima, novi politički pokreti su online rođen, i jedan glas može doći do publike miliona.

Ali postoji još nešto šta se dešava. Facebook je takođe ima ekonomski efekat.

Preduzeća koriste uslugu za povezivanje sa svojim klijentima, da se oglašavate efikasnije i da izgrade identitet brenda. Mi smo uvek znali da je ovo vredi mnogo novca. Međutim, nije postojao način da se izmeri tu vrednost, do sada. Međunarodna istraživačka firma Deloitte sprovela je opsežnu analizu “Facebook” preko ekonomije EU27 zemalja.

Rezultati istraživanja

  • Facebook oglasi dodaju procenjenu vrednost € 15.3 milijardi za evropsku ekonomiju
  • Facebook pomaže  232.000 radnih mesta širom Evrope
  • Facebook App Ekonomija vredi 1,9 € bn i podržava oko 29.000 radnih mesta.

Izvor: www.facebook.com
Richard Allan 


Trackback from your site.

Leave a comment