28
Mar

Prednosti Inbound marketinga

Tradicionalne ”izlazne” marketing tehnike  (Outbound marketing), uključujući i direktnu poštu, print reklame i   telemarketing – postaju manje efikasna.

Kao rezultat toga, preduzeća transformišu svoje marketinške napore  i fokusiraju se na  alate  koji njihovim kupcima omogućavaju da ih lakše pronadju. Istraživanja  pokazuju da kompanije koje agresivnije  praktikuju Inbound marketing (Blog, Društvene mreže i SEO)  efikasnije privlače klijente.

Imajući u vidu da se Inbound marketing odnosi na digitalne alate, marginalni  troškovi privlačenja klijenata se bliže nuli. Ovo dalje znači da kako se klijenti i dalje budu pomerali ka digitalnoj kupovini, tako će se ovi troškovi i dalje smanjivati.

Kompanije koje pre prihvate nova kretanja i primenjuju Inbound marketing će najverovatnije  i uživati u koristima  koje može da pruži marketing novog doba.

3 Prednosti Inbound marketing kanala od tradicionalnog marketinga:

1. Inbound marketing omogućava tri puta niže troškove pridobijanja novih klijenata:

Inbound marketing cost per lead

2.  Tri Inbound marketing kanala (Blog, Društvene mreže i Optimizacija sajta) koštaju manje nego bilo koji tradicionalni kanal (Telemarketing, PPC, Direktna pošta, Sajmovi i sl)

3. U odnosu na tradicionalne kanale marktinga, potencijalni klijenti do kojih smo došli putem optimizacije sajta, imaju 8 puta veću verovatnoću da se pretvore  iz potencijalnih u realne klijente

Izvor: State of Inbound Marketing
www.hubspot.com

Tradicionalne ”izlazne” marketing tehnike  (Outbound marketing), uključujući i direktnu poštu, print reklame i   telemarketing – postaju manje efikasna.

Kao rezultat toga, preduzeća transformišu svoje marketinške napore  i fokusiraju se na  alate  koji njihovim kupcima omogućavaju da ih lakše pronadju. Istraživanja  pokazuju da kompanije koje agresivnije  praktikuju Inbound marketing (Blog, Društvene mreže i SEO)  efikasnije privlače klijente.

Imajući u vidu da se Inbound marketing odnosi na digitalne alate, marginalni  troškovi privlačenja klijenata se bliže nuli. Ovo dalje znači da kako se klijenti i dalje budu pomerali ka digitalnoj kupovini, tako će se ovi troškovi i dalje smanjivati.

Kompanije koje pre prihvate nova kretanja i primenjuju Inbound marketing će najverovatnije  i uživati u koristima  koje može da pruži marketing novog doba.

3 Prednosti Inbound marketing kanala od tradicionalnog marketinga:

1. Inbound marketing omogućava tri puta niže troškove pridobijanja novih klijenata:

Inbound marketing cost per lead

 

2.  Tri Inbound marketing kanala (Blog, Društvene mreže i Optimizacija sajta) koštaju manje nego bilo koji tradicionalni kanal (Telemarketing, PPC, Direktna pošta, Sajmovi i sl)

 

3. U odnosu na tradicionalne kanale marktinga, potencijalni klijenti do kojih smo došli putem optimizacije sajta, imaju 8 puta veću verovatnoću da se pretvore  iz potencijalnih u realne klijente

Izvor: State of Inbound Marketing
www.hubspot.com


Tags: ,

Trackback from your site.

Leave a comment