17
Feb

Skoro 60% evropskih porodica preferira kupovinu na internetu uživajući tako u pogodnostima. Uprkos tome, svaka peta osoba se ne oseća prijatno prilikom deljenja svojih finansijskih podataka na internetu. Izbegnite saobraćajne gužve, troškove parkiranja, redove ispred garderoba i beskonačne redove na kasi koji se često povezuju sa kupovinom u radnjama. Za promenu, kupujte u svojim papučama! online kupovina

Pre kupovine

1. Potražite web stranicu sa adresom koja počinje sa: https:// (‘s’ znači sigurno) i ima ikonu katanca u donjem desnom uglu u statusnoj traci pretraživača. To omogućava siguran prenos ličnih podataka. 2. Idite na međunarodne veb stranice. Započnite svoju pretragu na međunarodnom veb sajtu kompanije. Nakon toga, sledite date linkove ka preporučenim stranicama za internet kupovinu u Srbiji. 3. Pročitajte politiku kompanije o zaštiti privatnosti. Tu možete pronaći informacije o trudu koji kompanija ulaže da sačuva Vašu privatnost i pravila o prikupljanju, korišćenju i davanja Vaših ličnih podataka drugim organizacijama. 4. Potražite MasterCard® SecureCode™ simbol na stranici kao našu potvrdu bezbednosti internet trgovca. MasterCard® SecureCode ™ je lična lozinka ili kod za internet plaćanje koji samo Vi kao korisnik kartice možete koristiti i osigurava Vam dodatnu sigurnost prilikom kupovine na internetu. 5. Potvrdite pravni identitet internet prodavnice. To uključuje podatke o kontaktima, potvrdu Privredne komore, PDV brojeve, sredstvo plaćanja i dostavu, uslove korišćenja, period u kome se roba može vratiti bez naknade, kao i politiku o povraćaju robe. 6. Budite razumni. Oslonite se na porodicu, prijatelje i potrošačke organizacije za preporuke i kritike u vezi sa iskustvima prilikom kupovine na internetu. Ne kupujte skupe proizvode ili usluge od trgovaca koje ne poznajete.

Tokom kupovine na internetu

7. Od potrošača se može tražiti da ostave svoje lične i finansijske podatke koji su potrebni za obradu transakcija putem kartica. To uključuje sledeće: vrstu i broj platne kartice, ime na kartici, datum važenja, sigurnosni kod i adresu na koju se roba šalje.

8. Plaćajte kreditnim karticama kako biste postigli maksimalnu sigurnost, ali ipak: – Nikada nemojte odavati svoj PIN kod putem interneta. – Nikada ne šaljite svoje finansijske i lične podatke imejlom. Kartičarske kompanije i banke nikada neće tražiti da im se ti podaci dostave imejlom. Pored toga, kompanija MasterCard sprovodi stalni program za praćenje prevara na internetu koji pretražuje internet u potrazi za lažnim internet stranama. U slučaju da se takva stranica pronađe, od provajdera te strane se traži da stranicu zatvori i o tome se obaveštavaju nadležni organi.

Nakon kupovine

9. Vodite evidenciju o transakcijama na internetu. To može uključivati i štampanje ili pravljenje digitalne kopije strane za plaćanje i/ili strane za potvrdu. To je Vaš račun. 10. Proverite izveštaje svojih kreditnih kartica kako biste osigurali ispravnu obradu svojih transakcija putem interneta. 11. Kupovina putem interneta podleže sedmodnevnom periodu povratka robe tokom kojeg potrošač može vratiti robu bez objašnjenja. Kada plaćate MasterCard kreditnom karticom, sve što je potrebno je da plaćanje izvršite nakon dobijanja izvoda za karticu, što Vam pruža dovoljno vremena da shvatite jeste li zadovoljni kupovinom. 12. Ako nešto nije u redu sa kupovinom koju ste obavili preko interneta, povraćaj novca možete dobiti uz našu uslugu Chargeback Services. To spadaju slučajevi da niste primili porudžbinu, da je naplaćena kupovina koju niste obavili ili da ste primili izjavu o naplati koja sadrži grešku. Potrošačima se uvek savetuje da prvo kontaktiraju trgovca. No, ako se problem ne može rešiti sa trgovcem, kontaktirajte banku koja je izdala karticu kako biste saznali više o svojim opcijama. 13. Nulta odgovornost: Imate koristi od nulte odgovornosti čim obavestite svoju banku o gubitku ili krađi svoje kreditne kartice. Pre takvog obaveštenja, Vaša novčana odgovornost je limitirana na maksimalno 150 EUR, u zavisnosti od politike Vaše banke. Sledeći ove smernice, lako i sigurno možete kupovati putem interneta koristeći svoju MasterCard kreditnu karticu i imate koristi od rastućeg sveta rasprodaja na internetu. Izvor: www.Economy.rs, 2. februar 2013.


Trackback from your site.

Leave a comment