10
Sep

Facebook: Više ima muškaraca, najviše korisnika ima između 18 i 34 godine

Prema polnoj strukturi, više je korisnika muškog pola – 53,3 odsto, naspram 46,7 odsto korisnica.  Struktura prema godinama pokazuje da ima 15,37% korisnika između 13 i 17 godina, najbrojniji su oni između 18 i 24 godine: 36,01%, potom slede korisnici između 24 i 34 godine, kojih ima 25,98%. Korisnici u kategoriji 35 do 44 godine čine 13,33% ukupnog broja Facebook korisnika, kategorija 45 do 54 zauzima 6,24%, 55 do 64 2,5%, a više od 65 godina ima svega  1,1 odsto korisnika Facebooka.

 

Srbija-na-Facebooku-04

Pogledajte celo istraživanje na http://marketingitd.com/2013/istrazivanje-facebook-korisnici-u-srbiji-najaktivniji-sredom-uvece/

Izvor: www.marketingitd.com


Tags: , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment