10
Sep

Najviše smo na Facebooku u večernjim satima

Posmatrano po satima, najbolji reach je u periodu između 20 i 22h. Najniži je u periodu od 3 do 6 ujutru.

Srbija-na-Facebooku-03

Pogledajte celo istraživanje na http://marketingitd.com/2013/istrazivanje-facebook-korisnici-u-srbiji-najaktivniji-sredom-uvece/

Izvor: www.marketingitd.com


Tags: , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment