Envie

Zbog čega Envie?

  1. Razumevanje tržišta: Komparativna prednost Envie jeste što ja potičem iz korporativnog sveta. Ekonomista sam i potpuno razumem osnovne principe poslovanje kompanije.IT stručnjak će vas svakako najbolje posavetovati tehnički, iz svog ugla.  Medjutim, koncept prodaje, smanjenja troškova i  povećanja profita bolje razume onaj ko je radio u kompanijama.
  2.  Tim saradnika:  Envie saradjuje sa nekoliko eskperata u svojim oblastima: web dizajneri, SEO profesionalci, eksperti za Web 2.0. i društvene mreže, prodavci i sl.
  3.   Alat: Posedujemo plaćenje softvere koji će osigurati kvalitetniju SEO uslugu. Softveri koji se plaćaju daju potpunije rezultate. Samim tim ćemo dobiti više informacija o vama i konkurenciji i napraviti prave preporuke!
  4.  Tailor-made princip: Saslušaćemo vaše potrebe, želje i sugestije. Potrudićemo se da dobijete najbolje rešenje baš za vas i vaš web sajt. Nema unificiranog rešenja. Nema ”One size fits all”. Sve je ’’tailored’’ – skrojeno prema  vašim potrebama!
  5. Poslovna Etika: Envie se bavi isključivo ’’white hat’’ odnosno etički ispravnim SEO tehnikama.  To znači da ne postoji mogućnost negativnih efekata na vaš sajt.
  6.  Ideje: Ja sam žensko a znamo da su žene čarobna bića. To što nama padne na pamet… :)
  7.  Motivacija: Volim svoj posao i biću vrlo zainteresovana za vaš sajt. Vaš sajt će biti i  moja referenca!