Envie

Zbog čega Envie?

 1. Razumevanje tržišta: Komparativna prednost Envie jeste što ja potičem iz korporativnog sveta. Ekonomista sam i potpuno razumem osnovne principe poslovanje kompanije.IT stručnjak će vas svakako najbolje posavetovati tehnički, iz svog ugla.  Medjutim, koncept prodaje, smanjenja troškova i  povećanja profita bolje razume onaj ko je radio u kompanijama.
 2.  Tim saradnika:  Envie saradjuje sa nekoliko eskperata u svojim oblastima: web dizajneri, SEO profesionalci, eksperti za Web 2.0. i društvene mreže, prodavci i sl.
 3.   Alat: Posedujemo plaćenje softvere koji će osigurati kvalitetniju SEO uslugu. Softveri koji se plaćaju daju potpunije rezultate. Samim tim ćemo dobiti više informacija o vama i konkurenciji i napraviti prave preporuke!
 4.  Tailor-made princip: Saslušaćemo vaše potrebe, želje i sugestije. Potrudićemo se da dobijete najbolje rešenje baš za vas i vaš web sajt. Nema unificiranog rešenja. Nema ”One size fits all”. Sve je ’’tailored’’ – skrojeno prema  vašim potrebama!
 5. Poslovna Etika: Envie se bavi isključivo ’’white hat’’ odnosno etički ispravnim SEO tehnikama.  To znači da ne postoji mogućnost negativnih efekata na vaš sajt.
 6.  Ideje: Ja sam žensko a znamo da su žene čarobna bića. To što nama padne na pamet…
 7.  Motivacija: Volim svoj posao i biću vrlo zainteresovana za vaš sajt. Vaš sajt će biti i  moja referenca!

Tagovi

 • Skype
 • LikendIn
 • google adwords
 • Twitter
 • Facebook Fun Page
 • SEO
 • Društvene mreže
 • Internet u Srbiji
 • Facebook
 • Optimizacija sajta
 • Internet
 • Google +
 • Instagram
 • face

Facebook