On site SEO

Vaš sajt izgleda savršeno, ali da li iza tog izgleda sve funkcioniše na sajtu kako želite? Postoje li skriveni problemi koji sprečavaju da pretraživači vaš sajt rangiraju visoko?  Kakva je posećenost vašeg sajta? Da li vas posetioci sajta kontaktiraju? Postoji li konverzija posetioca sajta u kupca?

Postoje mnogo potencijalni uzročnici ovih situacija. Neki od njih su:

• Pokvareni linkovi ( Broken links) – znate kako je frustrirajuće kada kliknete na neki link i on ne radi tj. ne vodi vas negde! Sem ukoliko pažljivo ne proveravate, često je vrlo teško da samo ljudskim okom ustanovimo da nam linkovi ne rade kako treba. To dovodi do gubljenja broja posetilaca i, što je još gore, sprečava pretraživače da pronadju relevantan sadržaj i na taj način vas rangiraju.

• Nedovoljno dobro tehničko kodiranje (Poor technical coding) – istina je da su web dizajneri vrlo značajni za razvoj sajta. Ono šta treba da imamo u vidu jeste podela posla tj. ko je za šta zadužen. Dizjaneri su zaduženi za dizajn i ne bave se marketingom. Rezultat toga  jeste da često nisu svesni šta pretraživači gledaju i traže na sajtu, i na koji način treba da  urade strukturu sajta.

 

• Loš način pisanja tekstova (Poor writing) – stil pisanja tekstova za internet se razlikuje od onog koji se koristi za of line marketing. Kao rezultat toga pretraživači često ne razumeju ”temu” sajta na način kako bi to trebalo. Zapamtite, pretraživači nisu ljudska bića !

• Sakrivene stvari koji se odvijaji iza samog izgleda sajta (Hidden stuff behind the scenes) – da li ste znali da postoji delovi sajta koji su potpuno nevidljivi za ljudsko oko, ali ne i za pretraživače? Ovi delovi imaju svoje tehničke nazive ”meta tags”, ”robots.txt” i slično. Web dizajneri će vam često reći da ne brinete mnogo oko ovih delova jer su nevidljivi za posetioca pa samim tim nisu važni!

 

Mi vam možemo pomoći da identifikujete potencijalne i postojeće  slabosti vašeg sajta.  Posedujemo specijalizovane softvere, vodeće na tržištu.

Pomoću softvera  ćemo:

1. Uraditi detaljnu proveru sajta

2. Proveriti rezultate

3. Napraviti detaljan izveštaj

4. Preporučiti akcije

 

Kontaktirajte nas već danas kako biste dobili besplatan izveštaj, koji će ukazati na eventualne probleme na sajtu. Dobićete i preporučene akcije koje se odnose baš na vaš sajt. Na taj način ćemo zajedno poboljšati i unaprediti vaš sajt tako da on radi za vas, a ne protiv vas!

Takodje, možemo da vam pomognemo da tekstovi na vašem sajt budu u skladu sa kriterijumima pretraživača. Uradićemo obuku vaših zaposlenih tako da testovi budu napisani u skladu sa Search Engine Optimisation kriterijumima. Ovo je povezano sa uslugom ”Analiza ključnih reči” i više je opisano na strani ”Copywriting”.

Zapamtite, dobićete besplatan izveštaj! Potrebno je samo da popunite formular i mi ćemo vam pomoći da razumete zbog čega vaš sajt ima postojeće rezultate  i na koji način možemo da unapredimo vaše poslovanje. Ne odlažite rešavanje problema!

 


Leave a comment

Tagovi

 • Skype
 • LikendIn
 • google adwords
 • Twitter
 • Facebook Fun Page
 • SEO
 • Društvene mreže
 • Internet u Srbiji
 • Facebook
 • Optimizacija sajta
 • Internet
 • Google +
 • Instagram
 • face

Facebook